Main Menu
User Menu

Dubonnet, André

     
Příjmení:
Surname:
Dubonnet
Jméno:
Given Name:
André
Jméno v originále:
Original Name:
André Dubonnet
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
rotmistr
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.06.1897 Paříž /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.01.1980 Yvelines
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- francouzské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. s 6 sestřely (1 sám, 5 sdílel), z toho 1 balón (sdílel) a 3 pravděpodobnými
- předválečný aviatik, meziválečný automobilový závodník, olympijský bobista a tvůrce vlastního systému odpružení "Systém Dubonnet"
- zval na návštěvy různé umělce, celebrity a politiky. V roce 1953 se u něj objevil i tehdy neznámý americký senátor John F. Kennedy
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.com/004_dubonnet_a.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Dubonnet
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Dubonnet
www.auto.cz
https://www.as14-18.net/Dubonnet
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Dubonnet-Andre-t229124#636570Verze : 6
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dubonnet
Jméno:
Given Name:
André
Jméno v originále:
Original Name:
André Dubonnet
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
04.12.1915-25.02.1916 letecká škola v Buc
23.02.1917-30.03.1917 vojenská letecká škola v Pau
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1939 nadporučík v záloze
Průběh vojenské služby:
Military Career:

03.04.1915-03.10.1915 4. dělostřelecký pluk (řidič)
03.10.1915-11.10.1915 103. dělostřelecký pluk
11.10.1915-04.12.1915 1. letecká skupina
25.02.1916-21.04.1916 117. dělostřelecký pluk
21.04.1916-31.05.1916 41. polní dělostřelecký pluk
02.06.1916-23.11.1916 46. rota, 1. balónová skupina
23.02.1917-DD.MM.RRRR 1. letecká skupina
DD.MM.RRRR-DD.09.1917 Escadrille N 561 (pilot)
17.09.1917-16.12.1917 Escadrille SPA 3 (pilot)
16.12.1917-25.04.1918 41. polní dělostřelecký pluk
25.04.1918-DD.10.1918 Escadrille SPA 3 (pilot)
DD.01.1919-DD.MM.RRRR prospuštěn
03.02.1940-12.07.1940 Stíhací skupina GC I/2 (pilot)
Vyznamenání:
Awards:

29.03.1917

Vojenský pilotní odznak
Military Pilot Badge
Insigne de pilote militaire
č. 5800

09.09.1918

Vojenská medaile
Military Medal
Médaille militaire
Citace k Vojenské medaili z 9. září 1918
Poté co se vyznamenal u dělostřelectva byl převelen k letectvu, kde se rychle zařadil mezi nejlepší stíhací piloty. Velmi dobrý poddůstojník, excelentní velitel hlídek, vedoucí své piloty, kteří v něj radostně věří do boje. 16. srpna 1918 nahlásil své páté vítězství. Čtyři citace.

DD.01.1936

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.195R

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.RRRR

Kříž bojovníka
Cross of Combatant
Croix du Combattant
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž
Croix de Guerre
4 bronzové palmy a 2 bronzové hvězdy

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.com/004_dubonnet_a.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Dubonnet
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Dubonnet
www.auto.cz
https://www.as14-18.net/Dubonnet
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Dubonnet-Andre-t229124#636585Verze : 3
MOD