Dualský, Juraj Tibor

     
Příjmení:
Surname:
Dualský Dualský
Jméno:
Given Name:
Juraj Tibor Juraj Tibor
Jméno v originále:
Original Name:
Juraj Tibor Dualský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.10.1903 Párnica /
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
podplukovník jazdectva
veliteľ pešieho pluku 7
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Dualsky-Juraj-Tibor-t188161#546738 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Dualský Dualský
Jméno:
Given Name:
Juraj Tibor Juraj Tibor
Jméno v originále:
Original Name:
Juraj Tibor Dualský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1920-DD.MM.1924 Učiteľský ústav Štubnianska Teplica
DD.MM.1920-DD.MM.1924 Učiteľský ústav Štubnianska Teplica
Vojenské vzdělání:
Military Education:
06.10.1924-DD.MM.1926 Vojenská akademie
06.10.1924-DD.MM.1926 Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1926 poručík
DD.MM.1926 poručík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Dualsky-Juraj-Tibor-t188161#546739 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více