Main Menu
User Menu

Druhý poručík

Second Lieutenant

Second Lieutenant

Česky: Druhý poručík
English: Second Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Druhý poručík
Link to the Dictionary Entry Second Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Druhy-porucik-t241771#668707Verze : 1
MOD