Main Menu
User Menu

Druhy ozbrojených sil

Druhy ozbrojených síl

DRUHY OZBROJENÝCH SIL


hlavní části armády schopné vést samostatné operace a plnit strategické nebo operační úkoly na zemi, ve vzduchu a na moři.


Do druhů ozbrojených sil patří raketové vojsko strategického určení, pozemní vojsko, vojsko protivzdušné obrany státu, vojenské letectvo a válečné loďstvo.


Každý druh ozbrojených sil se organizačně skládá z operačních /operačně strategických/ svazů, samostatných svazků a útvarů, svazků a útvarů druhů vojsk a speciálních vojsk, týlových svazků, útvarů a zařízení.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Druhy-ozbrojenych-sil-t140654#456803Verze : 0
MOD