Druhá Jasko-kišiněvská operace [1944]

Second Jassy–Kishinev Offensive
     
Název:
Name:
Druhá Jasko-kišiněvská operace Second Jassy–Kishinev Offensive
Datum:
Date:
20.08.1944-29.08.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Východoevropské válčiště East European Theatre of Operations
Místo:
Location:
Jasy a Kišiněv Iassy and Kishinev
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°09'20.00"N 27°35'29.00"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Sovětský svaz Soviet Union
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše
Rumunské království
Greater German Realm
Kingdom of Romania
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Rodion Jakovlevič Malinovskij
Fjodor Ivanovič Tolbuchin
Filipp Sergejevič Okťabrskij
Rodion Yakovlevich Malinovsky
Fyodor Ivanovich Tolbukhin
Filipp Sergeyevich Oktyabr'skiy
Strana B:
Side B:
Johannes Frießner
Otto Wöhler
Maximilian Fretter-Pico
Ion Antonescu
Petre Dumitrescu
Johannes Frießner
Otto Wöhler
Maximilian Fretter-Pico
Ion Antonescu
Petre Dumitrescu
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
2. ukrajinský front
3. ukrajinský front
Černomořská flota
2nd Ukrainian Front
3rd Ukrainian Front
Black Sea Fleet
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
Skupina armád Jižní Ukrajina
Army Group South Ukraine
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
- -
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
150 000 padlých, raněných nebo zajatých 150 000 killed, wounded or captured
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok attack
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana defense
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
otevřít cestu do Rumunska a na Balkán - splněn
opening the way into Romania and the Balkans - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
zastavit postup Rudé armády - nesplněn
to stop the advance of the Red Army - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
de.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Druha-Jasko-kisinevska-operace-1944-t237692#657090 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více