Main Menu
User Menu

Drathschmidt, Karel

Karel Drathschmidt (1837-1922)


generál III. hodnostní třídy ve výslužbě (19. květen 1920)


Informace o službě v rakousko-uherské armádě naleznete zde.
URL : https://www.valka.cz/Drathschmidt-Karel-t60454#217987Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Drathschmidt-Karel-t60454#217988Verze : 0
MOD