Main Menu
User Menu

Dowbór-Muśnicki, Józef

Józef Dowbór-Muśnicki

General broni Józef Boguslaw DOWBOR-MUSNICKI (1867 - 1937)


1915: Promoted to General-major (Imperial Russian army)
1917: Promoted to General-lejtenant (Imperial Russian army)
1918: Transferred to Polish army as General dywizji
1919: Promoted to General broni
1919 - 1920: C-in-C, 1. Army
1920: C-in-C, Southern Front
1920: Retired


Principal sources:
Generalicja Polska (I & II), by Henryk P. Kosk
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#236422Verze : 0
Narozen 25.10.1867 Garbowie u Sandomierze
Zemřel 26.10.1937 Batorowo u Poznaně


pocházel ze staré litevské rodiny


do 1881 studoval na gymnáziu Random

1881 nastoupil do kadetní školy v Sant Peterburgu

1888 ukončil studium Vojenské konstantinovské školy v hodnosti podporučíka

1899 - 1902 studium na Ruské akademii generálního štábu

1914 povýšen do hodnosti plukovníka a jmenován náčelníkem štábu pěchotní divize

do 1917 bojoval na rakouské frontě, účastní bitev Jarosław, Varšavě a Lodži

1917 povýšen na generálporučíka generálního štábu

březen 1917 náčelník polského Vojenského výboru v Rusku

červenec 1917 velitel Polských sborů v Rusku

únor 1918 v otevřených bojích proti ruským bolševikům u Bobrujska, obsadil zdejší pevnost

1918 na základě rozhodnutí politiků vydal pevnost němcům a vratil se zpět do Polska

6.1.1919 byl vyzván k velení Velkopolské armády, kterou pomáhal vytvářet a organizovat

1919 velel armádě při potlačení německých povstání v Pomořansku a Gdaňsku

březen 1919 ustanoven generálporučíkem polské armády

březen 1920 rezignoval na všechny svoje funkce a odešel na odpočinek

duben 1920 při polsko-ruské válce se dal armádě k dispozici a byl velitelem jižního frontu

6.10.1920 převeden do rezervy

31.3.1924 odchod do pense

26.10.1937 zemřel v Batorowu a byl pohřben v Lusowie

Zdroj:
www.powiat-gniezno.pl
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#330926Verze : 0