Dowbór-Muśnicki, Józef

Józef Dowbór-Muśnicki
     
Příjmení:
Surname:
Dowbór-Muśnicki Dowbór-Muśnicki
Jméno:
Given Name:
Józef Józef
Jméno v originále:
Original Name:
Józef Dowbór-Muśnicki
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zbraní Generał broni
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.10.1867 Stary Garbów /
25.10.1867 Stary Garbów /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.10.1937 Batorowo /
26.10.1937 Batorowo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Velkopolské armády
- velitel polského I. sboru
- velitel 38. armádnímu sboru
- commander of Great Poland Army
- commander of Polish 1st Corps
- commander of 38th Army Corps
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- velitel velkopolského povstání
- jeho dcery, Janina a Agnieszka byly zabity v roce 1940, Janina byla jedinou ženou popravenou během Katyňského masakru (byla poručíkem letectva) a Agnieszka byla členkou odbojové skupiny "Vlci" a byla popravena 2 měsíce po ní během Palmiryského masakru
- commander of Great polish uprising
- his daughters, Janina and Agnieszka were killed in 1940, Janina was only woman killed in Katyn massacre (was lieutenant of aviation) and Agnieszka was member of resistance group "Wolves" and was executed 2 months later during Palmiry massarce
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
pl.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#674488 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Dowbór-Muśnicki Dowbór-Muśnicki
Jméno:
Given Name:
Józef Józef
Jméno v originále:
Original Name:
Józef Dowbór-Muśnicki
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.08.1888 podporučík
07.08.1891 poručík
06.05.1900 štábní kapitán
06.05.1901 kapitán
06.12.1904 podplukovník
06.12.1908 plukovník
12.08.1914 generálmajor
05.05.1917 generálporučík
DD.MM.1920 generál zbraní
09.08.1888 Junior Lieutenant
07.08.1891 Lieutenant
06.05.1900 Staff Captain
06.05.1901 Captain
06.12.1904 Lieutenant Colonel
06.12.1908 Colonel
12.08.1914 Major General
05.05.1917 Lieutenant General
DD.MM.1920 Generał broni
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
pl.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#674506 Verze : 0
General broni Józef Boguslaw DOWBOR-MUSNICKI (1867 - 1937)


1915: Promoted to General-major (Imperial Russian army)
1917: Promoted to General-lejtenant (Imperial Russian army)
1918: Transferred to Polish army as General dywizji
1919: Promoted to General broni
1919 - 1920: C-in-C, 1. Army
1920: C-in-C, Southern Front
1920: Retired


Principal sources:
Generalicja Polska (I & II), by Henryk P. Kosk
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#236422 Verze : 0
Narozen 25.10.1867 Garbowie u Sandomierze
Zemřel 26.10.1937 Batorowo u Poznaně


pocházel ze staré litevské rodiny


do 1881 studoval na gymnáziu Random

1881 nastoupil do kadetní školy v Sant Peterburgu

1888 ukončil studium Vojenské konstantinovské školy v hodnosti podporučíka

1899 - 1902 studium na Ruské akademii generálního štábu

1914 povýšen do hodnosti plukovníka a jmenován náčelníkem štábu pěchotní divize

do 1917 bojoval na rakouské frontě, účastní bitev Jarosław, Varšavě a Lodži

1917 povýšen na generálporučíka generálního štábu

březen 1917 náčelník polského Vojenského výboru v Rusku

červenec 1917 velitel Polských sborů v Rusku

únor 1918 v otevřených bojích proti ruským bolševikům u Bobrujska, obsadil zdejší pevnost

1918 na základě rozhodnutí politiků vydal pevnost němcům a vratil se zpět do Polska

6.1.1919 byl vyzván k velení Velkopolské armády, kterou pomáhal vytvářet a organizovat

1919 velel armádě při potlačení německých povstání v Pomořansku a Gdaňsku

březen 1919 ustanoven generálporučíkem polské armády

březen 1920 rezignoval na všechny svoje funkce a odešel na odpočinek

duben 1920 při polsko-ruské válce se dal armádě k dispozici a byl velitelem jižního frontu

6.10.1920 převeden do rezervy

31.3.1924 odchod do pense

26.10.1937 zemřel v Batorowu a byl pohřben v Lusowie

Zdroj:
www.powiat-gniezno.pl
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#330926 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více