Main Menu
User Menu

Donská armáda

Donská armáda


velitelé
gen. K. S. Poljakov (17-25/4/1918)
gen. P. Ch. Popov (25/4 - 18/5/1918)
gen. S. V. Denisov (18/5/1918 - 15/2/1919)
gen. V. I. Sidorin (15/2/1919 - 27/3/1920)
URL : https://www.valka.cz/Donska-armada-t27746#98311Verze : 0
duben 1918 ... začátek formování Donské armády. Koncem dubna měla cca 6000 mužů, 30 kulometů a 6děl, byla tvořena 7 pěšími a 2 jízdními pluky.


sestava
jižní skupina - plk. S. V. Denisov
severní skupina - vojsk. starš. E. F. Semiletov (potom plk. A. P. Ficchelaurov)
západní skupina - plk. I. F. Bykadorov


v červnu 1918 byla organizace následujici:
skupina plk. Z. A. Alferova
skupina genmjr. K. K. Mamontova
skupina plk. Bykadorova
skupina plk. Kirejeva
skupina genmjr. Ficchelaurova
skupina genmjr. Semjenova


celkem měla 27 000 bodaků, 30 000 šavlí, 175 děl, 610 kulometů, 4 obr. vlaky a 20 letadel.
URL : https://www.valka.cz/Donska-armada-t27746#98489Verze : 0
8.1.1919
Po porážce u Caricynu a po evakuaci německých jednotek byl Krasnov nucen spolupracovat s Denikinem. Donská armáda byla po operativní stránce podřízena Denikinovi. V tu dobu měla celkem 76 500 mužů. Docházelo k častým dezercím.


V květnu 1919 byl Donská armáda reorganizována -
sestava
I. donský sbor
II. donský sbor
III. donský sbor


28/6/1919 byl sestaven ještě IV. donský sbor.


na podzim roku 1919 byl armádě podřízen III. kubáňský sbor
URL : https://www.valka.cz/Donska-armada-t27746#98504Verze : 0