Doležal, František [1933-1974]

     
Příjmení:
Surname:
Doležal Dolezal
Jméno:
Given Name:
František Frantisek
Jméno v originále:
Original Name:
František Doležal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.12.1933 Hořovice /
26.12.1933 Hořovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.11.1974 Ostrava-Výškovice /
12.11.1974 Ostrava-Výškovice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 3. letky 8. stíhací letecký pluk - Commander of 3rd Squadron of 8th Fighter Air Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Zahynul dne 12.11.1974 při katastrofě letounu MiG-21PF 1315 když pro technickou závadu záměrně neopustil včas letoun, protože byl nad obydlenou částí Ostravy. Katapuláž provedl až přelétl poslední domy. To však už byl nízko a vystřelovací sedačka SK-1 jej nemohla zachránit. -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
"Od 313.(čs.) perutě až k 4. stíhací letce" - Svět křídel Cheb 2015
URL : https://www.valka.cz/Dolezal-Frantisek-1933-1974-t239638#662602 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Doležal Doležal
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Doležal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
15.10.1951-20.12.1953 Letecké učiliště
15.10.1951-20.12.1953 Aviation School
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.12.1954 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
20.12.1954 Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1954-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-12.11.1974 Velitel letky - 8. stíhací letecký pluk
DD.MM.1954-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-12.11.1974 Squadron Commander - 8th Fighter Air Regiment
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Dne 27.10.2016 mu byl udělen Pamětní odznak armádního generála Karla Janouška - In memoriam. Převzala jej jeho dcera. On October 27, 2016, he was awarded Commemorative badge Army General Karel Janousek - In memoriam. He was taken over by his daughter.
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Od 313. (čs.) perutě až k 4. stíhací letce" - Svět křídel Cheb 2015
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Dolezal-Frantisek-1933-1974-t239638#662604 Verze : 3
Dne 12. listopadu 1974 prováděl pilot a velitel 3. letky 8. stíhacího leteckého pluku 2. divize protivzdušné obrany státu mjr. František Doležal lety po systému "OSP" do výšky 3000 m. Jednalo se o lety s využitím radionavigačních prostředků, umožňující létaní a přiblížení na přistání za ztížených povětrnostních podmínek a v noci. (Zjednodušeně dle radiokompasu a pozemních nesměrových radiomajáků (známé jako "vzdálené" či "dálné" přívodné radiostanice a jejich přelet signalizovaný návěstním radiomajákem tzv. Markrem))
(Podrobnosti o systému viz. SOV-OSP-48)

Úkol plnil s letounem MiG-21PF 1315 a během provádění sestupu po příletové ose, vinou chyby servisního technika opraven, došlo k závadě na olejovém systému motoru, k požáru a následnému vysazení motoru asi ve výšce 400 m v prostoru Ostravy, cca 13 km před prahem přistávací dráhy. Podle protokolu z vyšetřování ohlásil „170 se střílí“. Hlášení nebylo srozumitelné a řídící letání, ani ostatní účastnici radiové korespondence mu nevěnovali pozornost.

Po ulétnutí dalších cca 1,5 km dopadl letoun 500 m za poslední domy sídliště Ostrava-Výškovice. Pilot mjr. František Doležal v sedačce SK-1 dopadl 180 m před místem dopadu letounu a zahynul. V okamžiku katapultáže byl na výšce cca 70 – 90 m a pro tuto malou výšku nedošlo k otevření padáku. Překryt kabiny dopadl před posledním domem sídliště.

Za prokázanou statečnost a vysoké morální vlastnosti a obětování vlastního života mu prezident republiky 30. dubna 1975 udělil in memoriam, vyznamenání „Za statečnost“.

Nedaleko místa dopadu mu u lesíka byl postaven malý pomník. GPS: 49°46'27.211"N 18°13'11.706"E
URL : https://www.valka.cz/Dolezal-Frantisek-1933-1974-t239638#662603 Verze : 6
.
Doležal, František [1933-1974] - Fotografie mjr. Františka Doležala  spolu s techniky před jedním z letounů MiG-21PF letky, které velel *
 (Foto via Ing. Pavel Veselý)

Fotografie mjr. Františka Doležala spolu s techniky před jedním z letounů MiG-21PF letky, které velel *
(Foto via Ing. Pavel Veselý)

URL : https://www.valka.cz/Dolezal-Frantisek-1933-1974-t239638#662605 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více