Main Menu
User Menu

Dobrovolskij, Michail Nikolajevič

Dobrovolskiy, Mikhail Nikolayevich

Михаил Николаевич Доброволский

     
Příjmení:
Surname:
Dobrovolskij
Jméno:
Given Name:
Michail Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
?
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor legií
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.01.1870 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.01.1949 Salzburg
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolskij-Michail-Nikolajevic-t106867#381135Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dobrovolskij
Jméno:
Given Name:
Michail Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
?
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.05.1884-DD.08.1892 Vladimirský kyjevský kadetský sbor, Kyjev
DD.06.1897-DD.08.1900 Michajlovská dělostřelecká akademie, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.08.1892 podporučík ruské armády
20.08.1896 poručík ruské armády
DD.MM.RRRR podkapitán ruské armády
DD.MM.RRRR kapitán ruské armády
DD.MM.RRRR podplukovník ruské armády
DD.MM.RRRR plukovník ruské armády
DD.MM.1916 generálmajor ruské armády
07.02.1918 generálmajor legií
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.06.1915-DD.MM.1915 zástupce velitele 23. dělostřelecké brigády, východoevropské válčiště
DD.MM.1915-DD.10.1916 velitel 11. těžké dělostřelecké brigády, východoevropské válčiště
DD.10.1916-DD.11.1917 velitel 23. dělostřelecké brigády, východoevropské válčiště
DD.11.1917-DD.04.1918 velitel dělostřelectva Československého armádního sboru, Kyjev a přesun
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolskij-Michail-Nikolajevic-t106867#381136Verze : 4
MOD