Main Menu
User Menu

Dobrovolnický svazek SS Vlámsko [1941-1941]

SS Volunteers Unit Flanders

SS-Freiwilligen-Verband Flandern

     
Název:
Name:
Dobrovolnický svazek SS Vlámsko
Originální název:
Original Name:
SS-Freiwilligen-Verband Flandern
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
SS-Freiwilligen-Standarte Nordwest
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1941
Nástupce:
Successor:
Dobrovolnická legie SS Vlámsko
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.07.1941-24.09.1941 Brigáda SS 2 Reichsführer-SS
Dislokace:
Deployed:
15.07.1941-DD.MM.RRRR Radom, ? /

Velitel:
Commander:
15.07.1941-DD.07.1941 Reich, Otto (SS Standartenführer)
DD.07.1941-24.09.1941 Lippert, Michael (SS Sturmbannführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicky-svazek-SS-Vlamsko-1941-1941-t213183#599378Verze : 1
MOD