Main Menu
User Menu

Dobrovolnická svatováclavská rota SS

Pokus o vytvoření české roty SS

Dobrovolnická svatováclavská rota SS


původní příspěvek kolegy Aubiho:
Na počátku března 1945 bylo rozhodnuto na poradě Kuratoria pro výchovu mládeže o zřízení české jednotky SS (tedy nemyslím divizi BuM). Dobrovolnický útvar, pod jménem Dobrovolnická svatováclavská rota, měl být nasazen proti postupující sovětské armádě v rámci Waffen SS (počítalo se dokonce s vytvořením české brigády). Nábor měl probíhat především v rámci Kuratoria a Ligy proti bolševismu, ovšem akce naprosto zkrachovala. K 21. březnu se přihlásilo jen 50 dobrovolníků, kteří byli přesunuti na Čeperku u Unhoště, kde měli být cvičeni. Ovšem protože K. H. Frank a Teuner počítali s alespoň 1000 muži, neměli příliš zájem o takovéto zbytky a dali to najevo zásobováním, dobrovolníci byli cvičeni jen s puškami a bodáky, výcvik měl na starost místo instruktorů z SS poručík Wehrmachtu Beywl a nejtěžší zbraní pro ně byl jeden kulomet. Nakonec se jich sešlo 77, nikdy nebyli nikde nasazeni. 5. května se část z nich pokusila o útěk, ale byli rozpoznáni a zastřeleni (kým?), část se pak skrývala v lesích ještě v létě.
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-svatovaclavska-rota-SS-t42981#169573Verze : 0
Diskuse
Vážení,
v HaV 2021 č.2 vyšla obsáhlá studie Jiřího Plachého: Poslední obránci protektorátu. Historie Dobrovolnické svatováclavské roty (březen-květen 1945). Chystá se někto tuto práci vytěžit pro Válka CZ?
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-svatovaclavska-rota-SS-t42981#678718Verze : 0
MOD
Toto nie je moja šálka kávy, ale článok v HaV je naozaj veľmi zaujímavý a obsažný. Bolo by fajn, keby sa niekto z nášho pár členného zboru moderátorov (vymierame, niet pochýb) toho chytil.
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-svatovaclavska-rota-SS-t42981#678721Verze : 0
MOD
Historii a vojenství neodebírám
nicméně pokud mi nějaký dobrovolník poskytne sken, mohu se jako dobrovolník tématu ujmout
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-svatovaclavska-rota-SS-t42981#678722Verze : 0
MOD
Pošlem ti scan.
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-svatovaclavska-rota-SS-t42981#678726Verze : 0
MOD
díky předem
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-svatovaclavska-rota-SS-t42981#678728Verze : 0
MOD
Pošli mi e-mail do súkromnej správy, má to 21 MB a cez SS války to nejde.
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-svatovaclavska-rota-SS-t42981#678797Verze : 0
MOD