Main Menu
User Menu

Dobrovolnická armáda

Dobrovolnická armáda
vznikla 27/12/1917(9/1/1918) z oddílu gen. M. V. Aleksejeva - oddíl vznikl 2(15). listopadu 1917


sestava:
kornilovský úderný pluk (pplk. M. O. Nežencev)
důstojnický prapor
junkerský prapor
georgijevský prapor
čtyři baterie
důstojnická eskadrona
ženijní rota
rota gardových důstojníků


později:
rostovský dobrovolnický pluk (genmjr. A. A Borovskij)
námořnická rota
divizion smrti Kavkazské divize


25. února byla reorganizována:
svodný důstojnický pluk (gen. S. L. Markov)
kornilovský úderný pluk (M. O. Nežencev)
partizánský pluk (gen. A. P. Bogajevskij)


Dobrovolnická armáda 14. března 1918
důstojnický pluk - 481 bodáků, 16 kulometů
kornilovský pluk - 420 b., 10kul.
junkerský prapor - 239 b. 7 kul.
partizánský pluk - 474 b., 13 kul.
jízdní divizion - 145 šavlí, 1kul.
jízdní oddíl Glazenapa - 174 š., 2 kul.
jízdní oddíl Kornilov - 254 š., 3 kul.
dělostřelecký divizion - 365 b., 8 děl, 2 kul.
čsl. prapor - 130 b., 2 kul.
inženýrská rota - 93 b.


17. března, po spojení s kubáňskými částmi byla znovu reorganizována:
1. brigáda (S. L. Markov)
2. brigáda (A. P. Bogajevskij)
jízdní brigáda (gen. I. G. Erdeli)


Dobrovolnická armáda 26. března - 1. dubna
1. pěší brigáda (S. P. Makarov)
-důstojnický pluk (A. A. Borovskij)
-1. kubáňský stř. pluk (R. M. Tunnenberg)
-1. inž. rota
-1. baterie
-4. baterie
2. pěší brigáda (A.P Bogajevskij)
-kornilovský pluk (M. O. Něžencev)
-partizánský pluk (B. N. Kazanovič)
-plastunský prapor
-2. inž. rota
-2. baterie
-3. baterie
-5. baterie
jízdní brigáda (I. G. Erdeli)
-čerkesský pluk (Sultan-Keleč-Girej)
-kubáňský pluk (A. A. Kornilov)
-1. jízdní pluk
-jízdní baterie
čsl. prapor


červen 1918:
1. pěší divize (S. L. Markov)
2. pěší divize (A. A. Borovskij)
3. pěší divize (M. G. Drozdovskij)
1. jízdní divize (gen. I. G. Erdeli)
1. kubáňská kozácká divize (gen. V. L. Pokrovskij)


v červenci 1918 přybyly
2. kubáňská kozácká divize (gen. S. G. Ulagaj)
kubáňská kozácká brigáda (gen. A. G. Škuro)


koncem 1918:
I. armádní sbor (gen. A. P. Kutepov)
II. armádní sbor (A. A. Borovskij)
III. armádní sbor (gen. B. N. Ljachov)
I. jízdní sbor (gen. P. N. Vrangel)


8. ledna 1919 se Dobrovolecká armáda stala součástí Ozbrojených sil jihu Ruska. Jejím velitelem se stal Wrangel.
I. armádní sbor
II. armádní sbor
III. armádní sbor
Krymsko-azovský dobrovolnický sbor
I. kubáňský jízdní sbor (bývalý I. jízdní)
II. kubáňský jízdní sbor


23. ledna 1919 byla přejmenována na Kavkazskou Dobrovoleckou armádu
v březnu 1919:
I. armádní sbor
I. kubáňský jízdní sbor
1. jízdní divize
3. kubáňská kozácká divize
3. kubáňská sam. brigáda


21. května 1919 jednotky na caricynském směru byly převedeny do samostatné Kavkazské armády a jednotky na voroněžském směru utvořily Dobrovoleckou armádu:
velitel V. Z. Maj-Majevskij
I. armádní sbor (A. P. Kutepov)
1.pd
3.pd
7.pd
II. armádní sbor (gen. M. N. Promtov)
V. jízdní sbor (gen. Ja. D. Juzefovič)
III. kubáňský jízdní sbor (A. G. Škuro)
1.kavkazská kozácká d
1.těrská kozácká d


10/10/1919:
I. armádní sbor (A. P. Kutepov)
V. jízdní sbor (gen. Ja. D. Juzefovič)
III. kubáňský jízdní sbor (A. G. Škuro)
1.sam.pbr


koncem r. 1919:
I. armádní sbor
*1.pd
*3.pd
skupina gen. Bredova
*7.pd
skupina genpor. Pormtova
*1. kavkazská koz. d
*5.pd
*2. těrská br.
záloha
*1.těrská koz.d
*V. jízdní sbor
*2. kubáňská br.


3. ledna 1920 přestala fakticky existovat - byla rozdělena mezi dobrovolecký sbor a armádu N. N. Šillinga.
velitelé:
L. G. Kornilov
A. I. Děnikin
V. Z. Maj-Majevskij
P. N. Wrangel
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-armada-t16047#59670Verze : 0
Kornilov
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-armada-t16047#59671Verze : 0
Děnikin
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-armada-t16047#59672Verze : 0
Maj-Majevskij
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-armada-t16047#59673Verze : 0
Wrangel
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-armada-t16047#59674Verze : 0
červen 1919 - přivítání gen. Děnikina v osvobozeném Caricynu
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-armada-t16047#59677Verze : 0
boje Dobrovolnické armády:
únor - květen 1918 1. kubáňský pochod
likvidace Donské sovětské republiky
červen - září 1918 2. kubáňský pochod
likvidace Sovětské republiky Severní kavkaz
červenec - říjen 1919 útok na Moskvu
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-armada-t16047#59755Verze : 0
obrněné automobily "Зоркий", "Смелый", "Могучий" Kavkazské Dobrovolnické armády, Caricyn 1919
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolnicka-armada-t16047#60258Verze : 0