Main Menu
User Menu

Dobrotin, Sergej Fjodorovič

Dobrotin, Sergey Fedorovich

Сергей Федорович Добротин

     
Příjmení:
Surname:
Dobrotin
Jméno:
Given Name:
Sergej Fjodorovič
Jméno v originále:
Original Name:
Сергей Федорович Добротин
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.10.1854 /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 44. pěší divize
- velitel 33. armádního sboru
- inspektor armádních jednotek Carské armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- hrdina Rusko-Japonské války
- během Bitvy u Mukdenu byl zasažen šrapnelem do hlavy a přišel o pravé oko
- po říjnové revoluci emigroval a od té doby nejsou o něm záznamy
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dobrotin-Sergej-Fjodorovic-t63933#674480Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dobrotin
Jméno:
Given Name:
Sergej Fjodorovič
Jméno v originále:
Original Name:
Сергей Федорович Добротин
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1874 Moskevská pěší kadetní škola
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1876 podporučík
DD.MM.1877 poručík
DD.MM.1882 štábní kapitán
DD.MM.1887 kapitán
DD.MM.1893 podplukovník
DD.MM.1901 plukovník
DD.MM.1905 generálmajor
DD.MM.1914 generálporučík
DD.MM.1915 generál pěchoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 103. Petrozavodský pěší pluk
DD.MM.1902-DD.MM.1904 12. Barnaulský záložní prapor (velitel)
DD.MM.1904-DD.MM.1905 12. Sibiřský pěší pluk (velitel)
DD.MM.1905-DD.MM.1906 Kyjevský vojenský okruh (velitel)
DD.MM.1906-03.05.1914 3. střelecká brigáda (velitel)
03.05.1914-DD.04.1915 44. pěší divize (velitel)
DD.04.1915-DD.09.1915 33. armádní sbor (velitel)
DD.09.1915-DD.MM.1917 inspektor armádních jednotek Carské armády
Vyznamenání:
Awards:

11.09.1904

Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
-

13.02.1905

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

12.05.1905

Svatojiřská zbraň
St George Weapon
Георгиевское оружие
-

DD.MM.1908

Řád Sv. Stanislava 1. třída
Order of St Stanislaus 1st Class
Орден Святого Станислава 1-я степень
-

18.07.1912

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

08.02.1915

Řád Sv. Jiří 3. třída
Order of St. George 3rd Class
Орден Святого Георгия 3-й степени
-

20.02.1915

Svatojiřská zbraň s brilianty
St George Weapon with Diamonds
Георгиевское оружие украшенное бриллиантами
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dobrotin-Sergej-Fjodorovic-t63933#674482Verze : 0
MOD
Generál pechoty Sergej Fjodorovič Dobrotin
генерал от инфантерии Сергей Федорович Добротин

Sergej Fjodorovič Dobrotin sa narodil 24.9.1854. Rozhodol sa pre kariéru profesionálneho dôstojníka a získal úplné vojenské vzdelanie. V rokoch 1877-1878 sa v hodnosti poručíka zúčastnil rusko-tureckej vojny a bojoval v Bulharsku. V januári 1901 v hodnosti plukovníka prevzal velenie 12. sibírskeho pešieho pluku v Barnaule. V rokoch 1904-1905 sa zúčastnil rusko-japonskej vojny a už 11.7.1904 sa vyznamenal v boji pri Daši-čao. Vo februári 1905 bol povýšený do hodnosti generálmajora a v máji 1906 prevzal velenie 3. streleckej brigády v Žmerinke. V máji 1914 bol v hodnosti generálporučíka poverený velením 44. pešej divízie v Kursku.

Po vypuknutí Prvej svetovej vojny bola 44. pešia divízia nasadená v rámci XXI. armádneho zboru na fronte v Haliči proti Rakúsko-Uhorsku. Generálporučík S.F.Dobrotin sa vyznamenal hneď v prvých bojoch na prelome augusta a septembra 1914 a obdržal „Georgijevskú šabľu“ vyzdobenú briliantami. (Toto vyznamenanie okrem neho získalo počas Prvej svetovej vojny len 7 ďalších ruských generálov). Od začiatku februára do začiatku mája 1915 bojovala jeho 44. pešia divízia na východ od údolia Laborca a držala úsek frontu medzi obcou Sterkovce a hlavným karpatským hrebeňom na súčasnej slovensko-poľskej hranici pri obci Výrava (okres Medzilaborce). V tomto období boli veliteľstvu 44. pešej divízie podriadení príslušníci 1. roty Českej družiny, ktorí si veľmi cenili prístup generálporučíka S.F.Dobrotina k ich útvaru. Českí družiníci ho medzi sebou familiárne nazývali „otec Žižka“ kvôli jeho podobe s legendárnym českým stredovekým vojvodcom. (Kompletné informácie o nasadení Českej družiny je možné nájsť v publikácii Pavla J. Kuthana: „Česká družina (1914-1916)

V polovici apríla 1915 bol generálporučík S.F.Dobrotin poverený velením XXXIII. armádneho zboru 9. armády a opustil slovenský úsek karpatského frontu. V septembri 1915 bol odvelený do tylu a menovaný Inšpektorom streleckých jednotiek ruskej armády. Následne v decembri 1915 bol povýšený na generála pechoty. O jeho ďalšom osude po Februárovej revolúcii a októbrovom prevrate v roku 1917 nie sú k dispozícii žiadne overené údaje. Niektorí ruskí historici predpokladajú, že generál pechoty S.F.Dobrotin emigroval z vlasti a zomrel v exile.

Zdroje:

1.K.A.Zalesskij: "Kto byl kto v Pervoj mirovoj vojne" (Kto bol kto v Prvej svetovej vojne), AST Moskva, 2003
2. https://www.militera.lib.ru
URL : https://www.valka.cz/Dobrotin-Sergej-Fjodorovic-t63933#228250Verze : 1