Main Menu
User Menu

Dlouhý, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Dlouhý
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Dlouhý
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.04.1904 Česká Třebová /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
přednosta Materiálního oddělení
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dlouhy-Rudolf-t195633#563185Verze : 4
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dlouhý
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Dlouhý
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1915-DD.MM.1922 Reálne gymnasium, Česká Třebová
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1923-DD.MM.1925 Vojenská akademie
DD.MM.1925-DD.MM.1926 Aplikační škola dělostřelectva, Olomouc
DD.MM.1927-DD.MM.1928 Ekvitační kurz dělostřelectva, Olomouc
DD.MM.1936-DD.MM.1938 Vysoká škola válečná
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.08.1945 major
22.10.1946 podplukovník
18.10.1948 plukovník
03.10.1950 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
06.05.1955 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1949-15.08.1950 Velitel : 6. oddělení (materiální) hlavního štábu
15.08.1950-03.10.1950 Velitel : Oddělení plánování a materiálního zabezpečení
03.10.1950-01.01.1953 Velitel : Oddělení plánování a materiálního zabezpečení
01.01.1953-12.06.1953 Velitel : Správa mobilizačního plánování
12.06.1953-01.06.1954 Velitel : Správa mobilizačního plánování
01.06.1954-DD.10.1954 Velitel : Správa materiálního plánování

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dlouhy-Rudolf-t195633#563186Verze : 2
MOD