Main Menu
User Menu
Reklama

Divizní hudba Prešov [1960-1963]

Divisional Military Band Prešov

     
Název:
Name:
Divizní hudba Prešov
Originální název:
Original Name:
Divizní hudba Prešov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1960
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní hudba Košice
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1960-01.09.1963 18. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1960-01.09.1963 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.10.1960-01.09.1963 VÚ 5201 Prešov
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Divizni-hudba-Presov-1960-1963-t187487#545442Verze : 0
MOD
Reklama