Main Menu
User Menu

Divizion polních myslivců č. 1 [1809-1812]

Feld-Jäger-Division Nr. 1

     
Název:
Name:
Divizion polních myslivců č. 1
Originální název:
Original Name:
Feld-Jäger-Division Nr. 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1809
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor polních myslivců č. 1
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1812
Nástupce:
Successor:
Prapor polních myslivců č. 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Most

Velitel:
Commander:
DD.MM.1809-DD.MM.1812 Lutz, Carl (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Divizion-polnich-myslivcu-c-1-1809-1812-t118548#407776Verze : 0
MOD
Divizion vznikl reorganizací praporu polních myslivců č. 1 po skončení polního tažení 1809. Na přelomu let 1812/13 byl divizion reorganizován opět na prapor.
Zdroj:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Divizion-polnich-myslivcu-c-1-1809-1812-t118548#407780Verze : 0
MOD