Main Menu
User Menu

Divisní eskadrona 34 [1938-1938]

34th Division Squadron

     
Název:
Name:
Divisní eskadrona 34
Originální název:
Original Name:
Divisní eskadrona 34
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-22.10.1938 Smíšený přezvědný oddíl 34
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-22.10.1938 nezjištěno, kasárny /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-22.10.1938 nezjištěno
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Divisni-eskadrona-34-1938-1938-t205369#582936Verze : 0
MOD