Digby-Worsley, Ernest Bruce

     
Příjmení:
Surname:
Digby-Worsley Digby-Worsley
Jméno:
Given Name:
Ernest Bruce Ernest Bruce
Jméno v originále:
Original Name:
Ernest Bruce Digby-Worsley
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
poručík 2nd Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.02.1899 Gloucester /
06.02.1899 Gloucester /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.02.1980 Hastings /
19.02.1980 Hastings /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické pozorovatelské eso 1. světové války s 16 sestřely [7 sražených do neřízeného pádu (sám), 6 zničených (5 sám, 1 sdílel) a 3 zničené v plamenech (sám)]
- zadní střelec nadpor. Kennetha Conna (9) a nadpor. Charlese Findlaye (7)
- english observer ace of WW1 with 16 claims [7 driven out of control (solo), 6 destroyed (5 solo, 1 shared) and 3 destroyed in flames (solo)]
- rear gunner of Lt. Kenneth Conn (9) and Lt. Charles Findlay (7)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Digby-Worsley
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Digby-Worsley-Ernest-Bruce-t238241#658708 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Digby-Worsley Digby-Worsley
Jméno:
Given Name:
Ernest Bruce Ernest Bruce
Jméno v originále:
Original Name:
Ernest Bruce Digby-Worsley
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.01.1918 poručík (na zkoušku)
24.07.1918 poručík
03.01.1918 2nd Lieutenant (prob.)
24.07.1918 2nd Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
21.09.1914-DD.05.1915 Gloucestershirský pluk
DD.MM.1915-DD.03.1917 Middlesexský pluk (drilový instruktor)
DD.03.1917-DD.08.1917 Králův vlastní skotský hraničářský pluk
DD.08.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.04.1918-DD.MM.RRRR 88. peruť RAF (pozorovatel)
21.09.1914-DD.05.1915 Gloucestershire Regiment
DD.MM.1915-DD.03.1917 Middlesex Regiment (drill instructor)
DD.03.1917-DD.08.1917 King's Own Scottish Borderers
DD.08.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.04.1918-DD.MM.RRRR No. 88 Squadron RAF (observer)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Digby-Worsley
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Digby-Worsley-Ernest-Bruce-t238241#658709 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více