Main Menu
User Menu

Diamantový příkop

Diamantový příkop


moderní opevnění
Betonový příkop pod střílnami hlavních zbraní těžkého opevnění.
URL : https://www.valka.cz/Diamantovy-prikop-t25267#92492Verze : 0
Přesněji -
zpevněný příkop před střílnami, nebo vchodem do objektu. Sloužil jednak jako překážka, zadruhé zabraňoval zasypání střílny, nebo vchodu zeminou při dělostřeleckém (nebo leteckém) bombardování objektu a nakonec mohl sloužit pro odvod vystřílených nábojnic.
URL : https://www.valka.cz/Diamantovy-prikop-t25267#158723Verze : 0
Diamantový příkop objektu K - S 37 "Na rozhledně"
URL : https://www.valka.cz/Diamantovy-prikop-t25267#158726Verze : 0
Jirko a proč se tomu říká "diamantový" příkop??? to mě vždycky zajímalo, nevíš to???
URL : https://www.valka.cz/Diamantovy-prikop-t25267#158831Verze : 0
Hmm...asi tě moc nepotěším. Jediný co vím, je to, že je to převzato z francouzské terminologie.
Je to starší termín, protože diamantový příkop mají už kaponiéry polygonálních pevností.
URL : https://www.valka.cz/Diamantovy-prikop-t25267#159208Verze : 0
Název "diamantový" vychází z původních francouzský vzorů, kdy příkopy byly lomené, obepínaly značnou část obvodu srubu a svým půdorysem připomínaly diamant.


citováno z https://www.military.cz/opevneni/to.html
URL : https://www.valka.cz/Diamantovy-prikop-t25267#159279Verze : 0
MOD
aha, díky za vysvětlení Smile
URL : https://www.valka.cz/Diamantovy-prikop-t25267#159281Verze : 0
Tak to samozřejmě není, jak jsem psal - diamantový příkop je termín starší než sruby maginotovy linie. Ottův slovník naučný (vycházel v letech 1888 - 1908 což je před těmi sruby):


Diamantový příkop


ochranný příkop, odlučující. ve hradebnictví nevalně široká ale poměrně hluboká strouha, vykopaná před samými zdmi krenelovanými nebo přede vchody do hradeb, aby zabránila přístupu bezprostřednímu.
URL : https://www.valka.cz/Diamantovy-prikop-t25267#211821Verze : 0