Main Menu
User Menu
Démosthenés - řecký politik a řečník


- žil v letech 384 - 322 př. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Demosthenes-t31672#114169Verze : 0
Demosthénes
(384 př.n.l. - 322 př.n.l.)


Známy aténsky rečník. Narodil sa zhruba v roku 384. p. n. l. jeho otec bol aténsky zbrojár. Zomrel, keď mal Demosthénes asi 18 rokov. Hoci mal vrodenú vadu reči, dokončil s úspechom štúdium rétoriky.


Svoju prvú verejnú debatu viedol proti poručníkom svojho majetku, ktorí mu spreneverili dedičstvo. Svoj majetok sa mu však nepodarilo získať späť. Živil sa písaním prejavov pre iných (logograf). Získaval si však meno a čoskoro sa stal hovorcom demokratickej strany, ktorej cieľom bolo bojovať proti vplyvu Filipa II. Macedónskeho. Vo verejných sporoch vystupoval najmä proti priaznivcom Filipa II, ktorými boli napr, aténski politici Aischinés a Eubúlos.


Vo svojích dielach (Filippiky a Olyntheské rečí) vášnivo kritizuje macedónskeho panovníka a vyhlasuje ho za barbara a hrozbu pre slobodu Grécka. Veľké politické úspechy však nedosiahol. Bol donútený súhlasiť s Filokratovým mierom (346 p. n. l.), ktorý bol pre Atény nevýhodný. Dohodol spojenectvo s Thébami, ale ich koalícia bola porazená pri Chaironei (338 p. n. l.)


Vrcholom jeho kariéry bol jeho prejav (O venci), ktorým vyštval svojho politického oponenta Aischina z Atén (330 p. n. l.). Zhruba o 5 rokov neskôr musel z Atén újsť sám, pretože mu jasne dokázali prijatie úplatku od Harpala, správcu pokladne Alexandra Macedónskeho.


Po Alexandrovej smrti sa vrátil do Atén. Lenže keď Atény obsadil Antipatros bol Demosthénes odsúdený k smrti. Spáchal samovraždu otrávením v beznádejnej situácii, keď jeho prenasledovatelia nerešpektovali právo chrámového azylu na ostrove Kalaureia (12.10. 322 př.n.l.).Zdroje:
Lowe, G.: ABC Antiky, Praha 1999
Hrych, E.: Velká kniha vládcu starověku, Praha 2002
URL : https://www.valka.cz/Demosthenes-t31672#182307Verze : 0
MOD
Aténsky politik
Démosthenés - Demosthénes
aténsky politik

Demosthénes
aténsky politik

URL : https://www.valka.cz/Demosthenes-t31672#183495Verze : 0
MOD