Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 36, velitelství [1938-1938]

36th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 36
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 36
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství dělostřelectva 36. hraniční oblasti
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-22.10.1938 nezjištěno, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_46.htm
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-36-velitelstvi-1938-1938-t204330#581163Verze : 0
MOD