Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 153 [1924-1938]

153rd Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 153
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 153
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 153
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 443
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1924-15.09.1925 Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
15.09.1925-01.05.1936 Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
01.05.1936-24.09.1938 Velitelství zemského letectva v Bratislavě
Dislokace:
Deployed:
01.10.1924-24.09.1938 Bratislava, Staré vozatajské kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1924-00.11.1926 Trojánek, Antonín (major dělostřelectva)
00.11.1926-04.05.1928 Milhard, Ervín (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-00.01.1929 Milhard, Ervín (plukovník generálního štábu)
00.01.1929-00.09.1930 Fiala, František (podplukovník dělostřelectva)
00.09.1930-00.01.1931 Milhard, Ervín (plukovník generálního štábu)
00.01.1931-00.07.1931 Pauer, Augustin (podplukovník dělostřelectva)
00.07.1931-13.07.1933 Fiala, František (podplukovník dělostřelectva)
13.07.1933-00.09.1934 Fiala, František (plukovník dělostřelectva)
00.09.1934-26.12.1936 Janisch, Josef (podplukovník dělostřelectva)
26.12.1936-00.05.1938 Janisch, Josef (plukovník dělostřelectva)
00.05.1938-24.09.1938 Pohan, František (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Dělostřelecký pluk 153
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-153-1924-1938-t166777#501723Verze : 2
MOD