Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 152 [1947-1950]

152nd Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 152
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 152
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 153
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
152. protiletadlový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.01.1950 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
01.01.1950-15.08.1950 Velitelství protiletadlového vojska hlavního štábu
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.12.1950 Olomouc, kasárny /
Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 Olomouc
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 0000 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 152),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-152-1947-1950-t123682#421193Verze : 1
MOD