Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 152 [1924-1938]

152nd Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 152
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 152
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 152
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 442
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1924-15.09.1925 Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko
15.09.1925-01.05.1936 Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
01.05.1936-24.09.1938 Velitelství zemského letectva v Brně
Dislokace:
Deployed:
01.10.1924-24.09.1938 Olomouc, Kasárny Na Tabulovém vrchu /

Velitel:
Commander:
01.10.1924-00.05.1926 Obručník, Vojtěch (major dělostřelectva)
00.05.1926-00.11.1926 Pauer, Augustin (štábní kapitán dělostřelectva)
00.11.1926-00.11.1926 Grosse, Gustav (podplukovník dělostřelectva)
00.11.1926-00.12.1926 Pauer, Augustin (štábní kapitán dělostřelectva)
00.12.1926-00.03.1927 Pauer, Augustin (major dělostřelectva)
00.03.1927-04.05.1928 Grosse, Gustav (podplukovník dělostřelectva)
04.05.1928-00.01.1929 Grosse, Gustav (plukovník dělostřelectva)
00.01.1929-30.12.1929 Bartoněk, Fridolín (podplukovník dělostřelectva)
30.12.1929-00.11.1932 Bartoněk, Fridolín (plukovník dělostřelectva)
00.11.1932-00.04.1933 Zikmund, Čeněk (podplukovník dělostřelectva)
00.04.1933-00.09.1934 Pauer, Augustin (podplukovník dělostřelectva)
00.09.1934-00.12.1935 Fiala, František (plukovník dělostřelectva)
00.12.1935-00.08.1936 Ledvina, František (podplukovník dělostřelectva)
00.08.1936-00.11.1936 Fiala, František (plukovník dělostřelectva)
00.11.1936-00.10.1937 Ledvina, František (podplukovník dělostřelectva)
00.10.1937-00.03.1938 Wirth, Josef (plukovník dělostřelectva)
00.03.1938-24.09.1938 Podhrázský, Eduard (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Dělostřelecký pluk 152
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-152-1924-1938-t166775#501721Verze : 1
MOD