Main Menu
User Menu
Reklama

Dělostřelecký pluk 151 [1945-1951]

151st Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 151
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 151
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
151. protiletadlový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.01.1950 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
01.01.1950-15.08.1950 Velitelství protiletadlového vojska hlavního štábu
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.12.1950 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1950-01.12.1950 Kuchař, Miroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 Praha
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 0000 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 151),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-151-1945-1951-t123679#421188Verze : 2
MOD
Reklama