Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 151 [1924-1938]

151st Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 151
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 151
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 151
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 441
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1924-15.09.1925 Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
15.09.1925-01.05.1936 Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
01.05.1936-24.09.1938 Velitelství zemského letectva v Praze
Dislokace:
Deployed:
01.10.1924-24.09.1938 Praha, kasárny /
Velitel:
Commander:
01.10.1924-00.12.1927 Hašek, Karel (major dělostřelectva)
00.12.1927-00.10.1928 Hašek, Karel (podplukovník dělostřelectva)
00.10.1928-00.02.1929 Vykydal, Jan (major dělostřelectva)
00.02.1929-00.07.1929 Hašek, Karel (podplukovník dělostřelectva)
00.07.1929-00.09.1929 Vykydal, Jan (major dělostřelectva)
00.09.1929-30.12.1929 Hašek, Karel (podplukovník dělostřelectva)
30.12.1929-00.01.1933 Hašek, Karel (plukovník dělostřelectva)
00.01.1933-00.07.1933 Vykydal, Jan (podplukovník dělostřelectva)
00.07.1933-00.01.1935 Hašek, Karel (plukovník dělostřelectva)
00.01.1935-00.11.1936 Drnec, Vladimír (plukovník dělostřelectva)
00.11.1936-00.09.1937 Vykydal, Jan (podplukovník dělostřelectva)
00.09.1937-00.09.1937 Drnec, Vladimír (plukovník dělostřelectva)
00.09.1937-00.05.1938 Zikmund, Čeněk (plukovník dělostřelectva)
00.05.1938-24.09.1938 Vošahlík, Bohumil (plukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Dělostřelecký pluk 151
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-151-1924-1938-t166773#501718Verze : 0
MOD