Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 134, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 134th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 134
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 134
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 139 - Mobilisovaný útvar 139-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
30.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-30.10.1938 Velitelství dělostřelectva 38. oblasti
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-DD.MM.RRRR ?, ?
29.10.1938-30.10.1938 Bzenec, Zemské jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-30.10.1938 Baier, Josef (plukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Dělostřelecký oddíl I/134
27.09.1938-22.10.1938 Dělostřelecký oddíl II/134

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
Minařík, P. - Šrámek, P.: Dělostřelectvo československé armády v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství 59, 2010, č. 1, s. 46-55.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-134-velitelstvi-1938-1938-t204380#588126Verze : 1
MOD