Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 1 [1940-1940]

1st Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 1
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.08.1940
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1940-14.08.1940 1. československá divise
15.01.1940-14.08.1940 Velitelství dělostřelectva 1. československé divise
Dislokace:
Deployed:
15.01.1940-14.08.1940

Velitel:
Commander:
15.01.1940-14.08.1940 Liška, Alois (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina exilová, fond
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-1-1940-1940-t85139#561346Verze : 0
MOD