Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl vyzbrojený systémem Lance

Field Artillery Battalion, Lance

Oddiel vyzbrojený kompletom Lance je taktická a administratívna jednotka určená na plnenie bojopvých úloh prostredníctvom raketového systému Lance, pozostávajúca z veliteľstva a veliteľskej batérie, troch identických palebných batérií a prevádzkovej batérie.

Oddielu velí veliteľ oddielu. Okrem neho je súčasťou veliteľstva ešte výkonný dôstojník, asistent pre operácie a výcvik (S3) a veliaci poddôstojník (command sergeant major). Súčasťou veliteľstva je aj štáb, tvorený náčelníkmi skupín S1 (administratívna / personálna), S2 (spravodajská), S3 (operačná a výcviková), S4 (zásobovacia). Do štábu ešte patrí komunikačný/elektronický dôstojník, chemický dôstojník, veliteľ protilietadlovej čaty, spojovací dôstojník, lekár, kaplan, dôstojník pre prieskum, dôstojník pre motorové vozidlá, technik pre údržbu motorových vozidiel a technik pre údržbu rakiet.

Na priame zabezpečenia velenia slúži veliteľská batéria. Na jej čele je veliteľ batérie. Súčasťou velenia batérie je veliaci poddôstojník (1st sergeant). Veliteľská batéria ďalej pozostáva z:
- družstvo podpory velenia (zabezpečuje plnenie úloh v prospech skupiny S1),
- družstvo podpory operácií a palebnej podpory (zabezpečuje plneni úloh v prospech skupín S3 a S2),
- zdravotnícke družstvo (poskytuje zdravotnú starostlivosť na úrovni prvej pomoci),
- protilietadlové družstvo (pozostáva z velenia družstva a 7 protilietadlových tímov, zabezpečuje priamu protivzdušnú obranu a sprostredkúva varovania pred hrozbou leteckého útoku prostredníctvom systému zdieľania informácií o vzdušnej situácii)
- spojovacia čata (skladá sa z velenia čaty, rádiového družstva a 4 družstiev linkového spojenia, zabezpečuje realizáciu spojenia v rámci oddielu podľa pokynov komunikačného/elektronického dôstojníka a velenie čaty zabezpečuje spojenie s nadriadeným stupňom).

Prevádzková batéria zabezpečuje distribúciu všetkých druhov zásob v rámci oddielu a organizáciu muničnej služby a realizáciu údržby, ktoru nie je možné vykonať na úrovni palebných batérií. Prevádzková batéria pozostáva z:
- veliteľstvo batérie
- družstvo zásobovania
- družstvo údržby
- muničná čata (pozostáva z velenia čaty, montážneho a dopravného družstva a z dvoch dopravných družstiev).

Plnenie palebných úloh zabezpečuje palebná batéria. Batérii velí veliteľ batérie. Palebná batéria pozostáva z:
- veliteľstvo batérie
- detail platoon (??)
- centrum riadenia paľby
- montážna a dopravná čata (pozostáva z velenia čaty a dvoch montážnych a dopravných družstiev, zodpovedá za prevzatie, naloženie, prepravu a skaldovanie rakiet batérie a ich finálnu montáž pred pred použitím)
- 2 x palebná čata (každá je tvorená veliteľstvom čaty a palebným družstvom s jedným odpaľovacím zariadením a jedným prepravníkom).
Celkovo disponuje batéria 6 raketami, pričom každá čata je schopná vystreliť priemerne 3 rakety za hodinu. Počas plnenia palebných úloh nie je batéria schopná organizovať vlastnú obranu a je odkázaná na pridelenie ďalšieho personálu, zodpovedného za obranu.


Delostrelecký oddiel je schopný súčasne odpáliť 6 rakiet, pričom v priebehu hodiny je schopný vystreliť až 18 rakiet.

Zdroj: FM 6-42: Field Artillery Battalion, Lance; október 1984
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-vyzbrojeny-systemem-Lance-t239804#663147Verze : 3
MOD