Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 87, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 87th Artillery Battalion

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 87, velitelství
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 87, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilizační těleso 425 - Mobilisovaný útvar 425-A-5
Datum zániku:
Disbanded:
28.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-28.11.1938 Velitelství dělostřelectva 3. rychlé divise
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
24.09.1938-28.11.1938 Sojmonov, Alexej (major dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "David"
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-87-velitelstvi-1938-1938-t203435#590761Verze : 2
MOD