Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 501, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 501st Artillery Battalion

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 501, velitelství
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 501, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 401
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1938-DD.10.1938
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1938-DD.10.1938 Zvoleněvěs

Velitel:
Commander:
DD.09.1938-DD.10.1938 Novotný, František (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1938-DD.10.1938 1. baterie dělostřeleckého oddílu 501
DD.09.1938-DD.10.1938 2. baterie dělostřeleckého oddílu 501
DD.09.1938-DD.10.1938 3. baterie dělostřeleckého oddílu 501

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno Gorgon
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-501-velitelstvi-1938-1938-t205288#598842Verze : 2
MOD