Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 333 [1945-1947]

333rd Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 333
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 333
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 403
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Vyškov-Dědice

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 1/333
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 2/333
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 3/333
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 0000 Vyškov-Dědice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 333),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-333-1945-1947-t114821#399579Verze : 0
MOD