Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 188 /instrukční/ [1949-1950]

188th Artillery Division /Instruction/

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 188 /instrukční/
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 188 /instrukční/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 188
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
188. protiletadlový oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.08.1950 Učiliště obrany proti letadlům
01.08.1950-15.08.1950 Učilište protivzdušné obrany
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.12.1950 Žilina, kasárny /
Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1949-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 1/188
01.10.1949-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 2/188
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 8267 Žilina
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 188),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-188-instrukcni-1949-1950-t123673#421167Verze : 2
MOD