Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 188 [1946-1949]

188th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 188
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 188
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 188 /instrukční/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-01.10.1949 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-22.08.1949 Liptovský Mikuláš, kasárny /
22.08.1949-01.10.1949 Žilina, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1946-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 1/188
01.10.1946-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 2/188
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1946-22.08.1949 VÚ 8946 Liptovský Mikuláš
22.08.1949-01.10.1949 VÚ 8946 Žilina
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 188),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-188-1946-1949-t123671#421162Verze : 0
MOD