Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 184 [1946-1950]

184th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 184
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 184
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
184. protiletadlový oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-15.12.1948 Velitelství dělostřelectva 2. oblasti
15.12.1948-01.01.1950 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
01.01.1950-15.08.1950 Velitelství protiletadlového vojska hlavního štábu
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.10.1947 Teplá, kasárny /
01.10.1947-01.12.1950 České Budějovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.12.1950, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1946-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 1/184
01.10.1946-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 2/184
Poznámka:
Note:
01.10.1946-DD.10.1947 VÚ 0000 Teplá
00.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 České Budějovice
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 0000 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 184),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-184-1946-1950-t123669#421156Verze : 4
MOD