Main Menu
User Menu
Reklama

Dělostřelecký oddíl 183 [1946-1950]

183rd Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 183
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 183
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
183. protiletadlový oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-01.01.1950 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
01.01.1950-15.08.1950 Velitelství protiletadlového vojska hlavního štábu
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.12.1950 Pardubice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1946-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 1/183
01.10.1946-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 2/183
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1946-01.10.1949 VÚ 0000 Pardubice
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 2496 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 183),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-183-1946-1950-t123668#421153Verze : 0
MOD
Reklama