Main Menu
User Menu
DEFILOVÁNÍ - uspořádání krytí s ohledem na zajištění posádky pevnosti a její výzbroje proti nepřátelskému postřelování pevnosti. Horizontální defilování přizpůsobovalo všechny linie půdorysu opevnění tak, aby jejich myšlené prodloužení končilo v místě, které je pro případného obléhatele nedosažitelné a není z něho možné pevnost ostřelovat. Jestliže se enfilování nebo šikmému ostřelování nějaké linie nedalo zabránit, prováděla se obrana pomocí traverz nebo čepců . Vertikální defilování určovalo výšku krytí pevnostního prvku s ohledem na to, aby daný objekt nebyl pozorovatelný a přímo postřelovatelný z vrcholu žádného v úvahu přicházejícího místa v okolí pevnosti.
URL : https://www.valka.cz/Defilovani-t33737#123124Verze : 0