Main Menu
User Menu
DEBLAI - zemina vytěžená při výkopových pracech kolem pevnosti, a která byla následně použita pro navršení zemního valu.
URL : https://www.valka.cz/Deblai-t33736#123123Verze : 0