Dawe, James Jeffery

     
Příjmení:
Surname:
Dawe Dawe
Jméno:
Given Name:
James Jeffery James Jeffery
Jméno v originále:
Original Name:
James Jeffery Dawe
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1898 Watford /
DD.MM.1898 Watford /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.06.1918 nad Rosières /
07.06.1918 over Rosières /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 8 sestřely [4 sražené do neřízeného pádu (sám) a 4 zničené (3 sám, 1 sdílel)]
- zahynul v souboji s Fritzem Rumeyem (23. z 45)
- english flying ace of WW1 with 8 claims [4 driven out of control (solo) and 4 destroyed (3 solo, 1 shared)]
- died in dogfight with Fritz Rumey (23rd of 45)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.theaerodrome.com/aces/england/dawe.php
www.findagrave.com
URL : https://www.valka.cz/Dawe-James-Jeffery-t237713#657162 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Dawe Dawe
Jméno:
Given Name:
James Jeffery James Jeffery
Jméno v originále:
Original Name:
James Jeffery Dawe
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
20.11.1917-07.06.1918 24. peruť RFC/RAF (pilot)
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
20.11.1917-07.06.1918 No. 24 Squadron RFC/RAF (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.theaerodrome.com/aces/england/dawe.php
URL : https://www.valka.cz/Dawe-James-Jeffery-t237713#657163 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více