Main Menu
User Menu

Davydov, Denis Vasiljevič

Denis Vasilyevich Davydov

Денис Васильевич Давыдов

General-lejtenant Denis V. Davidov


(1784 – 1839)


Hrdina Vlastenecké války 1812


Narodil se 16. července 1784 v šlechtické rodině. V roce 1801 nastoupil vojenskou službu u kavalerie a zúčastnil se války s Napoleonem v letech 1806 – 07 v Prusku. Vyznamenal se jako husar ve válce se Švédy roku 1809 ve Finsku a nakonec i s Turky v Moldávii v letech 1809 - 10.


Nejvíce ho však proslavila jeho účast ve Vlastenecké válce roku 1812, kdy se stal iniciátorem partyzánského hnutí proti francouzským okupantům. Svůj návrh na sestavení partyzánských skupin přednesl Kutuzovovi a ten ho schválil. S oddílem rolníků, vyzbrojených ukořistěnými zbraněmi způsoboval okupantům značné ztráty. Stal se vzorem pro podobné oddíly A. N. Seslavina a A. S. Fingera. Po vyhnání Napoleona ze země se připojil k pravidelné armádě a zúčastnil se tažení v letech 1813 – 14.

Po svém návratu do Ruska se věnoval psaní. V pozdějších letech napsal několik knih o válce s Napoleonem, v jedné z nich z roku 1835 vyvrací teorii o „generálu Zimě“, který zapříčinil Napoleonovu porážku v Rusku, jak se tvrdilo v některých kruzích. Přátelil se s děkabristy a stal se členem jejich organizace, ale k povstání roku 1825 se nepřipojil, domníval se, že v Rusku ještě nenastala doba pro konstituční monarchii. Naopak se v roce 1831 zúčastnil potlačení polského povstání.


V roce 1832 odešel do výslužby v hodnosti generál-poručíka a věnoval se psaní pamětí až do své smrti 22. dubna 1839.


zdroje:
https://www.kostyor.ru/biography/?n=74
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Davydov-Denis-Vasiljevic-t27247#97357Verze : 0