Main Menu
User Menu

Databáza strát z územia Slovenska v prvej svetovej vojne

Diskuse
Už sme riešili túto myšlienku aj na tomto fóre. Podľa "vzoru" poľských kolegov Vám predstavujeme projekt a dovoľujeme si Vás požiadať o zapojenie sa do neho "Databáza padlých z územia Slovenska v Prvej svetovej vojne".


Chceli by sme zhromaždiť menoslov obetí PSV, ktorí sa z vojny domov nevrátili, s dostupnými údajmi o nich, ktoré sa nám podarí získať, takpovediac z miestnych zdrojov.


Chceli by sme zmapovať obecné / mestské pomníky obetiam Prvej svetovej vojny, obecné, cirkevné, akékoľvek ako-tak relevantné databázy na území Slovenska a zhromaždiť ich do jedného (nateraz excelovského) súboru. Počet obetí prvej svetovej vojny z územia Slovenska sa odhaduje na 69.000 ľudí. Boli by sme veľmi radi, keby sme sa k tomuto číslu priblížili. Veríme, že tak vytvoríme večnú spomienku na našich dedov, ktorí si ju po tých dlhých desaťročiach už snáď konečne zaslúžia.


V nasledujúcej linke si bude možné stiahnuť excelovský dokument, vyplniť ho podľa zistených údajov s popisom zdroja údajov a odoslať ho nám na spracovanie do centrálnej databázy na velka.vojna@gmail.com.


Vopred ďakujeme za zaslané údaje


https://www.velkavojna.sk


Ako sme mnohí zistili, ani na oficiálne údaje z vojenských ústavov sa nedá spoľahnúť a tak snáď aj tento projekt vyplní aspoň čiastočne mozaiku PSV a jej dopadu na našich dedov a ich rodiny.
URL : https://www.valka.cz/Databaza-strat-z-uzemia-Slovenska-v-prvej-svetovej-vojne-t141082#457721Verze : 0