Main Menu
User Menu

Dánské království (Dánsko)

Kingdom of Denmark (Denmark) / Kongeriget Danmark

     
Název:
Name:
Dánské království
Originální název:
Original Name:
Kongeriget Danmark
Hlavní město:
Capital:
Kodaň
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled dánských panovníků
Správní členění:
Administrative Structure:
5 regionů
Úřední jazyky:
Official Languages:
dánština
Měna:
Currency:
dánská koruna (DKK)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Velitelství obrany: velitelství pozemních operací, námořnictvo, velitelství Grónska, velitelství taktického letectva, domobrana
Mezinárodní organizace:
International organizations:
ADB (nonregional members), AfDB (nonregional members), Arctic Council, Australia Group, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, NATO, NC, NEA, NIB, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO, WEU (pozorovatel / observer), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area:
43094 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Møllehøj (171 m)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
Lammefjord (-7 m)
Klima:
Climate:
mírné pásmo
Geografická poloha:
Location :
severní Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Německo
Vznik:
Independence:
05.06.1849 vznik konštituční monarchie
Počet obyvatel:
Population:
5 634 437 (2014)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
89,6% Dáni
10,4% imigranti: Turci, Iračané, Somálci
Náboženství:
Religions:
86% Evangeličtí Lutheráni
3% muslimové
2% ostatní křesťané
9% iné nebo bez vyznání
ISO:
ISO:
DNK
Internetová doména:
Internet Country Code:
.dk
Časové pásmo:
Time Zone:
+1
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.statistikbanken.dk/
www.cia.gov
https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#517112Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#535438Verze : 6
MOD
Poznámky k histórii:


V roku 1864 prehralo Dánsko konflikt o tzv. Zalabské vojvodstvá (Šlesvicko a Holštýnsko) s Pruskom a Rakúskom . Výsledkom konfliktu bola okupácia Holštýnska Pruskom a Šlesvicka Rakúskom. Už o 2 roky, po nasledujúcom Prusko-Rakúskom konflikte sa obe územia dostávajú do správy Pruska (Provincia Šlesvicko-Holštýnsko) a spolu s ním sa v roku 1871 stávajú časťou Nemeckého cisárstva . Po Nemeckej porážke v 1. svetovej vojne prebehli v provincii referendá, ktoré mali rozhodnúť o tom, či provincia zostane súčasťou Nemecka , alebo sa vráti pod správu Dánska. Výsledkom referenda bolo, že severná časť Šlesvicka sa 15.06.1920 vrátila pod správu Dánska ako Sønderjyllands Amt (okres Severní Šlesvicko)


Zdroj: https://www.valka.cz/clanek_232.html
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#408851Verze : 1
MOD
Kolónie:
Tak ako v iných štátoch aj v Dánsku existoval záujem o využívanie novoobjavených území v zámorí na ekonomické účely. Z uvedeného dôvodu sa v kráľovstve vytvorilo viacero obchodných spoločností, ktorých cieľom bolo realizovať obchodné styky v novoobjavených teritóriách Ameriky, Afriky a Ázie. Ako prvé boli vytvorené spoločnosti realizujúce obchod s Indiou (Dánska východoindická spoločnosť v rokoch 1620-1650), neskôr boli vytvorené spoločnosti obchodujúce s Amerikou a západnou Afrikou. Z viacero existujúcich spoločností sa postupne vyprofilovali dve veľké - pre oblasti Atlantického oceánu to bola Dánska západoindická spoločnosť a pre oblasť Indckého oceánu zas obnovená Dánska východoindická spoločnosť.


V oblasti Ameriky sa v roku 1672 (resp. 1668) Dánska západoindická spoločpnosť usídlila na ostrove sv. Tomáš (dnes súčasť Amerických panenských ostrovov) v Karibskom mori a následne v roku 1694 expandovala aj na ostrov Sv. Jána. V roku 1733 odkúpila od obdobnej Francúzskej spoločnosti aj ostrov Sv. Kríž (St. Croix). V roku 1754 sa ostrovy stali dánskou kráľovskou kolóniou (s názvom Jomfruøerne) a v roku 1775 prevzalo kráľovstvo aj všetky vojenské inštalácie, ktoré spoločnosť v kolónii používala. Počas 1. svetovej vojny z obavy pred obsadením ostrovov Nemeckom ponúkli USA odkúpenie ostrovov. Dánsko sa s USA dohodlo na sume 25 miliónov dolárov, v roku 1916 prebehlo na ostrovoch referendum a príslušná dohoda bola ratifikovaná 17.01.1917. USA oficiálne ostrovy prevzali k 31.03.1917 a premenovali na Americké Panenské ostrovy.


Okrem Dánskej západnej indie (ako sa ostrovy vo všeobecnosti nazývali) podnikala spoločnosť aj v oblasti Guinejského zálivu v tzv. Dánskom Zlatonosnom pobreží.


Zdroj: sk.wikipedia.org
en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_West_Indies
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#565122Verze : 1
MOD