Danielovič, Vojtech

     
Příjmení:
Surname:
Danielovič Danielovič
Jméno:
Given Name:
Vojtech Vojtech
Jméno v originále:
Original Name:
Vojtech Gejza Danielovič
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva General of the Intendant Service
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.07.1904 Prešov / 14.07.1904 Prešov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.09.1955 väzenská nemocnica Pankrác, Praha /
01.09.1955 prison hospital Pankrac Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
13.04.1950 odňatá vojenská hodnosť
DD.04.1952 odsúdený na 12 rokov väzenia
DD.10.1991 plne rehabilitovaný v hodnosti generálmajor in memoriam
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Danielovic-Vojtech-t126529#428964 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Danielovič Danielovič
Jméno:
Given Name:
Vojtech Vojtech
Jméno v originále:
Original Name:
Vojtech Gejza Danielovič
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1920-DD.MM.1924 Učitelský ústav, Prešov /
DD.MM.1920-DD.MM.1924 Učitelský ústav, Prešov /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1926-29.07.1928 Vojenská akademie
DD.MM.1928-DD.MM.1929 Aplikační škola pěchoty, Milovice
DD.MM.1934-DD.MM.1937 Vysoká intendační škola, Praha
DD.MM.1926-29.07.1928 Vojenská akademie
DD.MM.1928-DD.MM.1929 Aplikační škola pěchoty, Milovice
DD.MM.1934-DD.MM.1937 Logistic College, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.07.1928 poručík
01.10.1932 nadporučík
01.10.1937 kapitán
17.05.1939 major
01.01.1942 podplukovník
23.10.1944 plukovník
19.02.1947 generál intedanstva
DD.10.1991 generálmajor in memoriam
29.07.1928 Lieutenant
01.10.1932 First Lieutenant
01.10.1937 Captain
17.05.1939 Major
01.01.1942 Lieutenant Colonel
23.10.1944 Colonel
19.02.1947 General of the Intendant Service
DD.10.1991 Major General in Memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Danielovic-Vojtech-t126529#546694 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více