Main Menu
User Menu

Dabrowiecki, Eugen

     
Příjmení:
Surname:
Dabrowiecki
Jméno:
Given Name:
Eugen
Jméno v originále:
Original Name:
Eugen Dabrowiecki
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.weltkriege.at/
URL : https://www.valka.cz/Dabrowiecki-Eugen-t179450#527001Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dabrowiecki
Jméno:
Given Name:
Eugen
Jméno v originále:
Original Name:
Eugen Dabrowiecki
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
11.11.1918 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.weltkriege.at/
URL : https://www.valka.cz/Dabrowiecki-Eugen-t179450#527002Verze : 0
MOD
Polským jménem Eugeniusz Dąbrowiecki.

Datum a místo narození – 19.11.1861 Dąbrowa Tarnowska
Datum a místo úmrtí – 15.06.1941 Krakov


Všeobecné vzdělání – Nižší reálná škola v Tarnově a Lvově
Vojenské vzdělání - Kadetní škola v Hranicích na Moravě
Tereziánská vojenská akademie ve Vídeňském Novém Městě


Důstojnické hodnosti v Rakousko-uherské armádě:
1883-1888 poručík (Leutnant)
1888-18RR nadporučík (Oberleutnant)
18RR-1896 rytmistr II. třídy (Rittmeister II kl.)
1896-1907 rytmistr I. třídy (Rittmeister I kl.)
1907-01.05.1911 major (Major)
01.05.1911-01.05.1914 podplukovník (Oberstleutenant)
01.05.1914-01.02(03?).1918 titulární brigádní generál (titular Generalmajor)
Od 11.11.1918 skutečný brigádní generál (wirklich Generálmajor) s platností od 01.11.1918
Generálské hodnosti v Polské armádě:
Od 27.11.1918 oficiálně v Polské armádě jako generál podporučík (generał podporucznik)
Od 01.06.1919 brigádní generál (generał brygady)
26.10.1923 titulární divizní generál (tytularny generał dywizji)


Průběh vojenské služby v Rakousko-uherské armádě:
18.08.1883-DD.MM.1893 Pěší pluk č. 57 (Galizisches Infanterieregiment Nr. 57) m.j. jako pobočník velitele pluku.
01.07.1893 byl převelen k četnictvu a prošel ročním kursem důstojníků četnictva.
Od DD.MM.1894 v Zemském četnickém velitelství č. 05 pro Halič v Krakově postupně jako:
Velitel jednotky četnictva č. 16 v Stryji
Velitel jednotky četnictva č. 3 v Řešově
Velitel jednotky četnictva č. 2 v Krakově
01.11.1911 byl jmenován velitelem Zemského četnického velitelství č. 14 pro Korutany v Klagenfurtu.
DD.09.1915 byl převelen do Generální gubernie (Militärgeneralgouvernement in Polen) a jmenován přednostou rakousko-uherských oblastních okupačních úřadů ve městě Końskie.
Od DD.11.1915 byl přednostou oblastních okupačních úřadů ve městě Włodzimierz Wołyński.
Od DD.06.1917 byl oblastním velitelem ve městě Radomsk.
Průběh vojenské služby v Polské armádě:
02.11.1918 převzal velení nad nově tvořenými polskými jednotkami v Radomsku.
27.11.1918 byl oficiálně přijat do Polské armády a jmenován velitelem četnictva Velitelství generální vojenské oblasti „Krakov“ (Dowództwo Okręgu Generalnego „Kraków″).
Od 20.05.1919 byl vedoucím Organizace četnictva ve Varšavě a od 21.09.1919 rovněž Inspektorem četnictva.
Od DD.03.1920 byl přednostou Velitelství četnictva Ministerstva vojenských záležitostí.
Od 01.04.1921 ve výslužbě.
Zdroje:
miastoiludzie.pl
encyklopedia.eduteka.pl
Dabrowiecki, Eugen - Udělení pamětního vyznamenání gen. Dąbrowieckému (uprostřed).
Zdroj: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sign. 1-W-56

Udělení pamětního vyznamenání gen. Dąbrowieckému (uprostřed).
Zdroj: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sign. 1-W-56

URL : https://www.valka.cz/Dabrowiecki-Eugen-t179450#527056Verze : 0
MOD