Main Menu
User Menu

DT - ORP Krakowiak (KR)

     
Název:
Name:
ORP Krakowiak (ex. S.M.S. A-64)
Originální název:
Original Name:
ORP Krakowiak
Kategorie:
Category:
torpédovka
Třída:
Class:
A-56
Kódové označení:
Pennant Number:
KR
Loděnice:
Builder:
Stettiner Maschinenbau AG Vulcan, Stettin, Německo / Germany / (dnes Szczecin, Polsko / today Szczecin, Poland )
Založení kýlu:
Laid Down:
DD.MM.1917
Spuštění na vodu:
Launched:
30.03.1918
Uvedení do služby:
Commissioned:
03.08.1918 (v PMW od 17.09.1921)
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
27.10.1936 (sešrotován/scrapped 1938)
Velitel:
Commander:
DD.MM.1920-DD.MM.YYYY Wąsowicz, Antoni (komandor podporucznik)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
3 důstojníci + 70 poddůstojníků a námořníků / 3 officers + 70 non-commissioned officers and men
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
340 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
387 t
Délka:
Length:
61.10 m
Šířka:
Beam:
6.41 m
Ponor:
Draught:
2.24 m
Pancéřování:
Armour:
-
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x kotel typu Yarrow
2x parní turbína AEG-Vulcan
Výkon:
Power:
4474.2 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
82 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
38.9 km/h
Dosah:
Range:
1481.6 km při rychlosti 37 km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
2x 47 mm/Hotchkiss vz.85 (2xI)
2x kulomet 7,92 mm/Maksim vz.08 (2xI)


od roku 1925
2x 75 mm/Schneider vz.97 (2xI)
2x kulomet 7,92 mm/Maksim vz.08 (2xI)
2x torpédomet 450 mm (1xII)


od roku 1937
1x 75 mm/Schneider vz.97
2x kulomet 7,92 mm/Maksim vz.08 (2xI)
Vybavení:
Equipment:
-
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
-
Poznámka:
Note:
Původně německá torpédovka S.M.S. A-64, po roce 1918 v rámci válečných reparací přiznána Polsku a přejmenována na ORP Krakowiak.


Překlad jména: Krakovan (obyvatel města Krakov)
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/
www.nakotwicy.yoyo.pl/re_refleksje13.html
www.wp39.pl
www.german-navy.de
HYNEK, Vladimír, KLUČINA, Petr, ŠKŇOUŘIL, Evžen: Válečné lodě[3]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1988. 340s. ISBN 28-029-88.05/165
URL : https://www.valka.cz/DT-ORP-Krakowiak-KR-t72603#257143Verze : 0