Main Menu
User Menu

DEU (kuk) -> CZE / ENG

Diskuse
forum.valka.cz
V návaznosti na toto zde budu postupně vkládat jednotlivé položky pro RU. Primárně budu vycházet z té tabulky. Možná i přibude něco, co ještě ani není založeno.


Při překladech se snažím co nejvíce respektovat původní kukaččí systém, který byl propracovaný a celkem složitý, avšak s řadou výjimek. Dalším aspektem je to, že za ta tři století došlo ke změně obsahu některých termínů, k řadě reorganizací, které se projevily i v názvosloví a též obecně k vývoji dotčených jazyků, což se projevilo i ve formě zápisu názvů. Toto se snažím při překladech maximálně aplikovat, avšak v některých příkladech nutně dochází a bude docházet k odchylkám.


Podrobnější pojednání o pravidlech označování RU jednotek postupně vzniká zde: forum.valka.cz
Heeresfrontkommando -> Armádní frontové velitelství -> Army Front Command
Heeresgruppenkommando -> Skupina armád -> Army Group
Armeekommando -> Armáda -> Army
Armeegruppenkommando -> Armádní skupina -> Army Group
Korpskommando -> Sbor -> Corps
Gruppenkommando -> Skupina -> Group
Generalkommando -> Generální velitelství -> General Command
Militärkommando -> Vojenské velitelství -> Military Command
Divisionskommando -> Divize -> Division
Brigadekommando -> Brigáda -> Brigade
Halbbrigadekommando -> Půlbrigáda -> Half Brigade


Regiment -> Pluk -> Regiment
Bataillon -> Prapor -> Battalion
Division ->Divizion -> Division
Escadron -> Eskadrona -> Squadron
Compagnie -> Setnina -> Company
Zug -> Četa -> Platoon
URL : https://www.valka.cz/DEU-kuk-CZE-ENG-t120234#412689Verze : 0
MOD
Vyšší jednotky, velitelství apod.
(jedná se o příklady, ne celkový výčet)


Armádní frontová velitelství:
Heeresfrontkommando Erzherzog Joseph -> Armádní frontové velitelství arcivévody Josefa -> Archduke Joseph Army Front Command
Heeresfrontkommando Kövess -> Armádní frontové velitelství Kövessovo -> Kövess Army Front Command
Kommando der Südwestfront -> Velitelství jihozápadní fronty -> Southwestern Front Command
Kommando der Balkanstreitkräfte -> Velitelství ozbrojených sil na Balkáně -> Command of Armed Forces in the BalkansSkupiny armád:
Heeresgruppenkommando Kövess -> Skupina armád Kövessova -> Kövess Army Group
Heeresgruppenkommando Erzherzog Eugen -> Skupina armád arcivévody Evžena -> Archduke Eugen Army Group
Heeresgruppenkommando Tirol -> Skupina armád Tyrolsko -> Army Group TyrolArmády:
I. Armee-Commando -> 1st Army -> I. armáda
1. Armeekommando -> 1st Army -> 1. armáda
1. Isonzo-Armeekommando -> 1st Isonzo Army -> 1. sočská armáda
Ostarmeekommando -> Východní armáda -> Eastern Army
Süd-Armee-Commando -> Jižní armáda -> Southern Army
Armee-Commando Italien -> Italská armáda -> Italian Army
Haupt-Armee-Commando -> Hlavní armáda -> Main ArmyArmádní skupiny:
Armeegruppenkommando Albanien -> Armádní skupina Albánie -> Army Group Albanien
Armeegruppenkommando Kirchbach -> Armádní skupina Kirchbachova -> Kirchbach Army Group
Landesverteidigungskommando in Tirol -> Velitelství zemské obrany v Tyrolsku -> Land Defence Command in Tyrol


Brigády:
1. Infanteriebrigadekommando -> 1. pěší brigáda -> 1st Infantry Brigade
1. Gebirgsbrigadekommando -> 1. horská brigáda -> 1st Mountain Brigade
1. Kavalleriebrigadekommando -> 1. jezdecká brigáda -> 1st Cavalry Brigade
1. Feldartilleriebrigadekommando -> 1. brigáda polního dělostřelectva -> 1st Field Artillery Brigade
1. Festungsartilleriebrigadekommando -> 1. brigáda pevnostního dělostřelectva -> 1st Fortress Artillery Brigade
1. Gebirgsartilleriebrigadekommando -> 1. brigáda horského dělostřelectva -> 1st Mountain Artillery Brigade25. Landwehrinfanteriebrigadekommando -> 25. zeměbranecká pěší brigáda -> 25th Landwehr Infantry Brigade
1. Landwehrkavalleriebrigadekommando -> 1. zeměbranecká jezdecká brigáda -> 1st Landwehr Cavalry Brigade
46. Landwehrfeldartilleriebrigadekommando -> 46. zeměbranecká polní dělostřelecká brigáda -> 46th Landwehr Field Artillery Brigade1. Landsturminfanteriebrigadekommando -> 1. domobranecká pěší brigáda -> 1st Landsturm Infantry Brigade
22. Landsturmgebirgsbrigadekommando -> 22nd Landsturm Mountain Brigade
6. Landsturmterritorialbrigade ->
1. Landsturmmarschbrigade -> 1. domobranecká pochodová brigáda -> 1st March Brigade
8. Landsturmetappenbrigade -> 8. domobranecká etapní brigáda ->Kombinierte Brigadekommando Letovsky -> Kombinovaná Brigáda Letovskyho -> Letovsky Combined Brigade76. Honved-Infanteriebrigadekommando -> 76. honvédská pěší brigáda -> 76th Honved Infanterie Brigade
42. Honved-Feldartilleriebrigade -> 42. honvédská polní dělostřelecká brigáda -> 42nd Honved Field Artillery Brigade
19. Honved-Kavalleriebrigade -> 19. honvédská jezdecká brigáda -> 19th Honved Cavalry Brigade
URL : https://www.valka.cz/DEU-kuk-CZE-ENG-t120234#412691Verze : 0
MOD
Pluky:
Regiment hochdeutscher Knechte Colloredo -> Pluk hornoněmeckých knechtů Colloredův -> Colloredo High German Knecht Regiment
Wallonen-Regiment Fugger -> Valonský pluk Fuggerův -> Fugger Walloon Regiment
Spanisches Regiment Créange -> Španělský pluk Créangův -> Créange Spanish Regiment
Croaten-Regiment zu Fuss Arneri -> Chorvatský pěší pluk Arneriho -> Arneri Croatian Infantry Regiment
Hayducken-Regiment Forgách -> Hajducký pluk Forgáchův -> Forgách Hajduk Regiment
Regiment zu Fuss Schaumburg -> Pěší pluk Schaumburgův -> Schaumburg Infantry Regiment
Regiment zu Fuss Alt-Schaumburg -> Pěší pluk Schaumburgův starší -> Schaumburg Old Infantry Regiment
Regiment zu Fuss Neu-Schaumburg -> Pěší pluk Schaumburgův nový -> Schaumburg New Infantry Regiment
Regiment zu Fuss Jung-Schaumburg -> Pěší pluk Schaumburgův mladší -> Schaumburg Young Infantry Regiment
Infanterie-Regiment Kheul -> Pěší pluk Kheulův -> Kheul Infantry Regiment
Infanterieregiment Nr. 1 -> Pěší pluk č. 1 -> Infantry Regiment No. 1
Infanterie-Regiment Tillier Nr. 14 -> Pěší pluk Tillierův č. 14 -> Tillier Infantry Regiment No. 14
Linien-Infanterie-Regiment Nr. 5 -> Řadový pěší pluk č. 5 -> Line Infantry Regiment No. 5
Linien-Infanterie-Regiment Wohlgemuth Nr. 14 -> Řadový pěší pluk Wohlgemuthův č. 14 -> Wohlgemuth Line Infantry Regiment No. 14
Linien-Infanterie-Regiment vacat Clerfayt Nr. 9 -> Řadový pěší pluk uprázdněný Clerfaytem č. 9 -> Line Infantry Regiment vacated by Clerfayt No. 9
Bosnisch-hercegovinisches Infanterieregiment Nr. 1 -> Bosensko-hercegovský pěší pluk č. 1 -> Bosnian-Herzegovinian Infantry Regiment No. 1
Tiroler Jäger-Regiment -> Tyrolský myslivecký pluk -> Tyrolean Jaeger Regiment
1. pluk tyrolských císařských myslivců -> 1. pluk tyrolských císařských myslivců -> 1st Regiment of Tyrolean Kaiserjaeger
URL : https://www.valka.cz/DEU-kuk-CZE-ENG-t120234#412707Verze : 0
MOD
Sonny perfektni, dekuju. Jen pro prehlednost navrhuju delat to v Excelu, at s tim muzeme jeste dal pracovat. Zaroven do dokonceni navrhuji toto tema presunout do nepristupne sekce tak, aby nez se dohodneme na platnosti vsech prekladu, to nekdo nezacal pouzivat s odkazem na toto tema.
URL : https://www.valka.cz/DEU-kuk-CZE-ENG-t120234#412818Verze : 0
MOD