Main Menu
User Menu

DEU - PERI-R17A1

pozorovací periskop Leopard 2A6

PERI-R17A1


Monokulárny (jednooký) pozorovací periskop PERI-R17A1 pre veliteľa je v dvoch rovinách stabilizovaný k zámernej osi a slúži k pozorovaniu v postavení a za pohybu. Má 2 a 8 násobné zväčšenie pri zornom poli od 27 stupňov po prípade 7 stupňov, podľa toho aké je nastavené zväčšenie.
Je to ďalšia modernizácia PERI-R12, ktorý bol použitý v Leopard 1A4, podstatné stavebné prvky boli prebrané z tohto prístroja.


PERI-R17 môže pracovať v nasledujúcich spôsoboch prevádzky:
a) veliteľ vedie periskop a môže nezávisle pozorovať polohu veže,
b) veliteľ pozoruje strelca, periskop nasleduje hlavnú zbraň,
c) veliteľ prevezme vedenie hlavnej zbrane,
d) veliteľ môže vyrovnať zámernú os periskopu k pozdĺžnej osi korby tanku, pritom alternatívne v pozícií 12 hodín po prípade 6 hodín.


Veliteľ má na svojom mieste umiestnené k ovládaniu periskopu na jednej rukoväti „Tlačidlo pre palec“ - prepínač. Pomocou pevnej rukoväte môže veliteľ tiež viesť bezpečne PERI v ťažkom teréne a pravá ruka veliteľa má tým bezpečnú oporu. Len cez zmenené palcové tlačidlo môže veliteľ riadiť zorné pole periskopu vo výške a strane.


Následník pozorovacieho periskopu je PERI-R17A2 s integrovanou termokamerou OPHELIOS-P, ktorý je použitý na tanku Leopard 2A6. Podstata konštrukčných prvkov bola ponechaná. Tak sú tiež funkcie principiálne rovnaké, avšak s možnosťou rozšírenia nočného pozorovanie navyše využiť termo obraz. Toto bol vážny nedostatok v doterajších modeloch Leopard. Tu mohol veliteľ buď pozorovať termo obraz strelca alebo si zabudovať pasívny nočný pozorovací prístroj vodiča na mieste nepohyblivého uhlového zrkadla vo veliteľskom príklope.
Ďalej existuje možnosť zabudovania videokamery pre denné pozorovanie za účelom mať k dispozícii televízny obraz aj na ostatných ovládacích miestach, čo už existuje v tanku Leclerc. Aby sa zlepšilo zorné pole pre veliteľa, zabudovalo sa najmä veľké uhlové zrkadlo, ktoré má zabezpečiť zväčšenie výhľadu dopredu. PERI sa musel premiestniť z jeho doterajšieho miesta na miesto za veliteľským príklopom. Pohľad nastáva teraz cez optické rúrové spojenie naľavo vo veliteľskom priestore.
URL : https://www.valka.cz/DEU-PERI-R17A1-t40374#154638Verze : 0
MOD