Main Menu
User Menu

DEU - Hodnosti - Celní služba a Celní stráž [RRRR-RRRR]

Zollgrenschutz und Zollbehörde

Großdeutsches Reich
Zollgrenschutz und ZollbehördeNázev (německy):
Title (german):
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:


Zollgrenzangenstellter
Čekatel
Customs Trainee


Zollanwärter
Celní Kandidát
Customs Candidate


Finanzanwärter
Finanční Kandidát
Finance Candidate


Zollwachtmeister
Rotný
Sergeant


Zolloberwachtmeister
Rotmistr
Sergeant Major


Zollbetriebassistent
Provozní asistent
Customs Operating Assistant


Zollassistent (Ausserplänmassig)
Celní asistent (Čekatel)
Customs Assistant (Trainee)


Zollassistent
Celní asistent
Customs Assistant


Zollsekretär
Celní tajemník
Customs Secretary


Oberzollsekretär
Vrchní celní tajemník
Customs Senior Secretary


Zollinspektor (Ausserplänmassig)
Celní inspektor (Čekatel)
Customs Inspector (Trainee)


Zollinspektor
Celní inspektor
Customs Inspector


Bezzirkszollkommissar
Oberzollinspektor
Regierungassessor
Okresní celní komisař
Vrchní celní inspektor
Vládní hodnotitel
District Customs Commissioner
Customs Master Inspector
Governemental Evaulator


Zollamtmann
Zollfinanzrat
Zollrat
Regierungsrat
Oberzollrat
Celní úředník
Celní finanční rada
Celní rada
Vládní rada
Vrchní celní rada
Customs Official
Customs Finance Counsilor
Customs Counsilor
Governemental Counsilor
Customs Master Counsilor


Oberregierungsrat
Vrchní vládní rada
Governemental Master Counsilor


Ministerialrat Finanzpräsident
Ministerský Rada - Finanční President
Ministerial Counsilor - Finance President


Oberfinanzpräsident
Vrchní finanční president
Master Finance President


Generalinspekteur des Zollgrenschutzes
Ministerialdirekteur
Generální inspektor Celní správy
Ministerský ředitel
General Inspector of Customs Service
Ministerial Headmaster


Staatssekretär
Státní sekretář/tajemník
State Secretary


Reichminister der Finanzen
Říšský ministr financí
Reich Minister of Finance


URL : https://www.valka.cz/DEU-Hodnosti-Celni-sluzba-a-Celni-straz-RRRR-RRRR-t180547#529507Verze : 0