Main Menu
User Menu

DEU - Hodnosti - Armáda - veterinární útvary [1935-1945]

Heer / Army Ranks/Rates - Veterinary Corps [1935-1945]

Generálové a důstojníci veterinárních útvarů


Název:
Title:
Český ekvivalent:
Czech Aequivalent:
Anglický ekvivalent:
English Aequivalent:
Odpovídající hodnost v pěchotě:
Rank/Infantry:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Generaloberstabsveterinär
generál pěchoty
General of Infantry
General der Infanterie
-
-
Generalstabsveterinär
generálporučík
Lieutenant General
Generalleutnant
-
-
Generalveterinär
generálmajor
Major General
Generalmajor
-
-
Oberstveterinär
plukovník
Colonel
Oberst
-
-
Oberfeldveterinär
podplukovník
Colonel Lieutenant
Oberstleutnant
-
-
Oberstabsveterinär
major
Major
Major
-
-
Stabsveterinär
kapitán
Captain
Hauptmann
-
-
Oberveterinär
nadporučík
Senior Lieutenant
Oberleutnant
-
-
Veterinär
poručík
Lieutenant
Leutnant
-
-

Pozn: česká armáda ani armády anglicky mluvících zemí nepoužívají pro příslušníky veterinárních útvarů zvláštní hodnostní označení
Prameny:
Nigel Thomas: Německá armáda za druhé světové války
URL : https://www.valka.cz/DEU-Hodnosti-Armada-veterinarni-utvary-1935-1945-t142174#460253Verze : 0
MOD

Označení přślušnosti k veterinárním sborům


Generálové: stříbrný had na náramenících
Důstojníci: zlatý had na náramenících


Zdroj: http://goo.gl/MEb7q

URL : https://www.valka.cz/DEU-Hodnosti-Armada-veterinarni-utvary-1935-1945-t142174#460257Verze : 0
MOD